Disclaimer & Copyright


Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld, doch wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van eventuele fouten op de website van de Stichting “Het Schepenhuis” en de Vereniging “Vrienden van het Schepenhuis”.

De Stichting “Het Schepenhuis” en de Vereniging “Vrienden van het Schepenhuis”, het bestuur, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze site.

De Stichting “Het Schepenhuis” en de Vereniging “Vrienden van het Schepenhuis”, het bestuur, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de op deze site opgenomen informatie, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting “Het Schepenhuis” en/of Vereniging “Vrienden van het Schepenhuis”, maken inbreuk op intellectuele rechten.

De informatie op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd.

De Stichting “Het Schepenhuis” en de Vereniging “Vrienden van het Schepenhuis” behouden zich uitdrukkelijk het recht prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Eventueel vermelde produkt- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.

Mocht u suggesties, klachten, of vragen hebben over deze disclaimer en het copyright, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Design: RKD-Graphics - Powered by: RKD-CMS