ANBI-status

Stichting het Schepenhuis heeft een ANBI-status. Giften aan de Stichting zijn derhalve fiscaal aftrekbaar.

Met ingang van 07 april 2010 heeft de Belastingdienst "Stichting Het Schepenhuis" aangemerkt als een "Algemeen Nut Beogende Instelling".

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

Design: RKD-Graphics - Powered by: RKD-CMS