Word ook Donateur

Word ook Donateur van de Vereniging Vrienden van het Schepenhuis!
  • Draagt u het Schepenhuis, haar functie in de gemeente Cranendonck en haar bewoners ook een warm hart toe?
  • Wilt u, net als wij, dat ook voor de lange termijn dit alles in stand kan blijven?
  • Wilt u wel gaarg een goed doel steunen, maar dan wel dichtbij huis, waar u de resultaten van uw steun direct kunt zien?

Word dan Donateur van het Schepenhuis! Voor EUR 25,- per jaar bent u al Donateur en draagt u uw concrete steentje bij.

Waar kunt u zich aanmelden?

  • Vul onderstaand online-formulier in, dat gaat het snelst...

Dat is alles!----------------------------------------------------------------------------------------------------------
AANMELDFORMULIER

ONDERGETEKENDE MELDT ZICH AAN ALS DONATEUR VAN:

Vrienden van het Schepenhuis

Design: RKD-Graphics - Powered by: RKD-CMS